Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00

godlo bip

Godziny urzędowania

Od poniedziałku do piątku

7:00 - 15:00

 


 

Dyrektor

Przyjęcia interesantów : środa 12:00 - 14:00
Zapisy w sekretariacie - codziennie

 

Z-ca Dyrektora ds Techniczno-Eksploatacyjnych

codziennie w godzinach pracy

 

Dział Windykacji

poniedziałki 14:00 - 16:00
wtorek, czwartek 12:00 - 15:00

 

Administratorzy

codziennie w godzinach pracy