Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00

godlo bip

Targowisko

Informacja dotycząca wyłonienia wykonawcy targowiska i podpisania umowy
Informacja z dnia 30-08-2017
Informacja dotycząca nowego postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania
07-07-2017 - Etapowanie budow Targowiska
Informacja dot. zaawansowania prac przebudowy Targowiska
Pismo do Kupców
Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych w rejonie ulic Walcownicza/ Filmowa/ Frenkla
Informacja dot. podnajmu nowych pawilonów
Odpowiedz na pismo Stowarzyszenie Kupców Bazaru w Falenicy
Pismo Kupców Bazaru w Falenicy
Wykaz aktualny kupców uwzględnionych w koncepcji 21.04.2016 r.
Informacja ze spotkania w dniu 31.03.2016
Informacja ze spotkania w dniu 17.03.2016 w sprawie modernizacji Targowiska w Falenicy
Koncepcja uzgodniona Targowiska z lokalizacją pawilonów
Uzgodniona koncepcje architektoniczna Targowiska w Falenicy
Propozycje pawilonów Targowiska w Falenicy
Pawilon handlowy z witryną, zapleczem i toaletą
Pawilon handlowy z oknem
Pawilon handlowy z witryną i zapleczem
Pawilon handlowy z witryną
Pawilon warzywny z wystawką
Pawilon handlowy z oknem 2
2 Koncepcje architektoniczne Targowiska w Falenicy
Szkic Targowiska wersja 2
Szkic Targowiska wersja 1
Prezentacja Koncepcji Urbanistycznej Centrum Falenicy i Koncepcji architektonicznej Targowiska w Falenicy
Wstępne prezentacje Koncepcji
Prezentacja podsumowująca Konsultacje
Harmonogram warsztatów
Opis Koncepcji urbanistycznej ”Centrum Falenica”.
Opis Koncepcji architektonicznej przebudowy targowiska przy ul. Walcowniczej oraz terenów przyległych